Usługi księgowe

Usługi księgowe


Zatrudniamy doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, dzięki którym świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie i dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Nasza elastyczność i wieloletnie doświadczenie na rynku pozwala nam na przygotowanie dla Klientów oferty, dostosowanej do profilu działalności firmy, wymagań i oczekiwań. Oferujemy pełen zakres usług księgowych dla podmiotów gospodarczych o dowolnym profilu działalności, prowadzonych w naszych biurach lub w siedzibie klienta, obejmujących: 

Rozpoczęcie prowadzenia księgowości 

 • stworzenie zasad (polityki) rachunkowości z uwzględnieniem opracowania planu kont 
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów 
 • doradztwo przy organizacji pracy działu księgowości 
 • otwarcie ksiąg w naszych systemach księgowych albo programie F-K klienta 
 • analiza potrzeb klienta w zakresie wewnętrznych raportów w przedsiębiorstwie 

Usługowe prowadzenie ksiąg 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych, 
 • rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej 
 • nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów 
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia 
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług VAT 
 • ustalanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek w podatku dochodowym oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT 
 • wyprowadzanie zaległości rachunkowo – podatkowych 

Sprawozdania 

 • sporządzanie, z uwzględnieniem potrzeb klienta, rocznych i okresowych sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rachunkowości i MSSF obejmujących bilans, rachunek zysków im strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia 
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych PIT, CIT, VAT, VAT-UE 
 • opracowywanie sprawozdań dla odbiorców zewnętrznych GUS, PFRON, banków 
 • sporządzanie raportów na potrzeby rachunkowości zarządczej 
 • przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na sprawozdania finansowe sporządzone według MSSF 
 • przygotowanie jednostek do sporządzania sprawozdań według MSSF
(c)2017, All Rights Reserved