Usługi audytorskie

Usługi audytorskie

Nasz zespół audytorski posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, projektach due-diligence, dokonywaniu ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych oraz świadczeniu usług doradztwa finansowego i księgowości. 

Z uwagi na posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jesteśmy w stanie zapewnić wysoki standard usług w zakresie badania sprawozdań finansowych. 

W ramach usług audytorskich wykonujemy: 

 • badania sprawozdań finansowych jednostkowych, łącznych, skonsolidowanych 
 • przeglądy sprawozdań finansowych 
 • audyt wykorzystania środków pomocowych i dotacji 
 • opiniowanie planów połączeń i przekształceń, 
 • wycen wkładów niepieniężnych 
 • inne usługi atestacyjne 

Przeprowadzając badanie sprawozdania: 

 • poznajemy zasady i zakres działania badanego pomiotu, 
 • identyfikujemy jego potrzeby oraz określamy zasady współpracy 
 • identyfikujemy ryzyka działalności występujące zarówno w danej branży jak i badanym podmiocie 

Jako efekt przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Właściciele i kierownictwo firmy otrzymają: 

 • informacje o prawidłowości sprawozdania finansowego 
 • ocenę systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej 
 • informacje na temat kondycji firmy oraz zidentyfikowanie obszarów ryzyka 
 • wskazówki dotyczące możliwości monitorowania obszarów ryzyka oraz poprawy kondycji przedsiębiorstwa
(c)2017, All Rights Reserved