Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo i inne usługi:

  • doradztwo podatkowe, w zakresie prowadzenia, organizacji i informatyzacji rachunkowości 
  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości dla celów rozliczania projektów 
  • sporządzanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, w zakresie rachunkowości i kontrolingu 
  • współpraca przy projektowaniu i organizacji systemu budżetowania
(c)2017, All Rights Reserved