Kadry i płace

Kadry i płace

Kompleksowa obsługa Kadrowo-Płacowa prowadzona w wyspecjalizowanym oprogramowaniu.

Oferujemy usługi obejmujące:
 
 • sporządzanie list płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą 
 • obliczanie wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, 
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy, ekwiwalentów i odpraw wynikających z przepisów prawa 
 • rozliczanie wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych (o dzieło, zlecenie) 
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń i imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), 
 • sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników 
 • naliczanie kwot podatków PIT4R, PIT8A oraz składek ZUS 
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA) 
 • sporządzanie deklaracji rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 4R, PIT8AR, PIT11) 
 • elektroniczne przesyłanie dokumentów, deklaracji, sprawozdań do ZUS, urzędów skarbowych, PFRON, GUS 
 • reprezentacja przed urzędami skarbowymi, ZUS 
 • prowadzenie akt osobowych pracowników 
 • przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy
(c)2017, All Rights Reserved